XVII WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW
ŚLĄSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

Uchwała o odwołaniu Zjazdu
Uchwała Zarządu
Porządek obrad
Regulamin obrad
Lista delegatów
Ankieta delegata
Ankieta delegata MKS
Strategia Szkolnego Związku Sportowego na lata 2020-2024d