ORGANIZACJA ZAWODÓW W CZASIE EPIDEMII

Regulamin na rok szkolny 2020/2021
Zasady bezpieczenstwa podczas zawodów SZS organizowanych w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół
Oświadczenie uczestnika zawodów - załącznik nr 1 do zasad bezpieczeństwa podczas zawodów SZS
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zawodach