Regulamin Programu "SKAUT"
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika Programu "Skaut"
Oświadczenie zleceniobiorcy
Instrukcja wykonywania pomiarów somatycznych i testów sprawności fizycznej
Instrukcja rejestracji
Instrukcja obsługi