SZKOLNY KLUB SPORTOWY
Program Ministerstwa Sportu i Turystyki

Pismo dotyczące realizacji programu w 2019 r.
Obowiązkowa rejestracja dla wszystkich nauczycycieli - link
Wykaz grup ćwiczebnych - zał. 1
Oświadczenie szkoły - zał. 2
Oświadczenie zleceniobiorcy - zał. 3
Decyzja nr 49 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży - 30.10.2018 r.