SZKOLNY KLUB SPORTOWY
Program Ministerstwa Sportu i Turystyki

Oświadczenie zleceniobiorcy - załącznik nr 2 - 29.08.2018 r.
Pismo dotyczące realizacji programu w 2018 r. - 21.05.2018 r.
Pismo dotyczące programu SKS w 2018 r. - 7.02.2018 r.
Umowa - zlecenie. Należy przesłać do 19.02.2018 r.
Oświadczenie szkoły
Wzór oświadczenie rodzica
Wzór oświadczenie pełnoletniego ucznia
Dziennik elektroniczny - pismo do nauczycieli
Dziennik elektroniczny - instrukcja dla nauczyciela zarejestrowanego w I edycji
Dziennik elektroniczny - instrukcja dla nowego nauczyciela
Grafika do wykorzystania w trakcie trwania programu
Umowa - porozumienie
Umowa - porozumienie partnerskie
Pismo do nauczycieli realizujących program w 2018 r. - 13.01.2018 r.
Pismo dotyczące programu SKS w 2018 r.- 21.12.2017 r.
Zgłoszenie nauczycieli wf - tabela nr 1 - 20.12.2017 r.