PROGRAM SZKOLNY KLUB SPORTOWY
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


Śląski Szkolny Związek Sportowy informuje, że MSiT ogłosiło program SZKOLNY KLUB SPORTOWY na rok 2024.
Program będzie realizowany w okresie 1.03.2024 do 21. O6.2024 r.
Po tym okresie zostaną wprowadzone modyfikacje w programie SKS które będą obowiązywać od drugiej połowy roku 2024.


MENU:

Dokumenty