.
Aneks do umowy - 1.09.2020 r.
Oświadczenie uczestnika programu SKS
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika programu SKS
Informacje dotyczące rozpoczęcia i realizacji programu SKS
w roku 2020
Umowa - zlecenie programu SKS w roku 2020
Pismo dotyczące realizacji programu w 2020 r.
Obowiązkowa rejestracja dla wszystkich nauczycycieli - link
Wykaz grup ćwiczebnych - zał. 1
Oświadczenie szkoły - zał. 2
Oświadczenie zleceniobiorcy - zał. 3
Decyzja nr 39 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży