skład osobowy
statut
kluby
rejony
powiatowe szs
miejskie szs
promocja zdrowia środkami
kultury fizycznej